Privacybeleid


Dit is het privacybeleid van:
Keurslager Stessens, 
Stationsstraat 150, 2440 Geel
keurslagerstessens@proximus.be
BTW: BE0436208505

Jouw privacy is belangrijk voor ons
Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn.
We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.
Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.
Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via keurslagerstessens@proximus.be

Algemeen


Keurslager Stessens leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Keurslager Stessens stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Benny Stessens, eigenaar. 
Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.
Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

Keurslager Stessens zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Keurslager Stessens om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Je account
Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor via: keurslagerstessens@proximus.be
Online bestellen 
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Enkel Benny Stessens heeft inzage in je persoonlijke gegevens.
Doorgifte aan derden
Keurslager Stessens zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Keurslager Stessens.
Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen
Wanneer je klant wordt via de webwinkel van Keurslager Stessens, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.
Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Keurslager Stessens. Daarnaast kan je steeds zelf jouw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Keurslager Stessens verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:
Keurslager Stessens
Stationsstraat 150
2440 Geel
In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Keurslager Stessens zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.
Als je je recht van inzage uitoefent zal Keurslager Stessens je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. 
Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.
Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
Jouw gegevens zijn bij Keurslager Stessens veilig en vertrouwelijk
In geen geval kan Keurslager Stessens aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.